RegioBank Zakelijk


Zakelijk Lenen

Als ondernemer heeft u plannen genoeg. Waar liggen de kansen en hoe realiseert u die? Misschien wilt u uw bedrijf uitbreiden of uw assortiment verruimen. Of heeft u een zakelijke financiering voor uw bedrijfspand nodig. Wij denken graag met u mee.

Zakelijk Betalen

Ondernemers zijn er in alle soorten en maten. Of u nu een eigen winkel heeft, een adviesbureau of bestuurder bent van een vereniging of stichting. Bij RegioBank vindt u een zakelijke rekening die bij u past. Mét creditcard, indien gewenst.

Een eigen bedrijfspand?

Droomt u van een eigen bedrijfspand om uw onderneming verder te laten groeien?
Lees hoe u een bedrijfshypotheek kan afsluiten (of oversluiten).

Onze beloftes aan u

Bankieren bij RegioBank betekent bankieren bij een bank met hoge waarderingen op het gebied van service, klantvriendelijkheid en online bankieren. Persoonlijke aandacht en een goede relatie met uw adviseur vinden wij zeer belangrijk.

Lees meer over zakelijk bankieren bij de RegioBank

Koken bij Avanti Wilskracht

Wij als vereniging willen graag wat betekenen voor de mensen in de buurt. Nu gaan wij vier kookavonden organiseren voor vier tot zes mensen. Hierbij bieden wij die mensen een kans om een warme 3-gangen maaltijd te maken en natuurlijk te eten. Het doel wat wij hiermee willen bereiken is om een veilige sociale plek te bieden voor de mensen uit de buurt. Samen eten is de beste manier om sociaal contact te leggen/verbeteren.

Elke 6 weken zal er een kook avond/middag plaatsvinden waarbij de deelnemers zelf gaan koken!

Wat we hiermee willen bereiken is om de doelgroep te raken die denkt, ‘’dit is niet voor mij’’ en wat vaker thuis blijft. Wij bieden een kans aan voor bijvoorbeeld mensen die vaak alleen aan tafel zitten en dan bij Avanti Wilskracht gezellig samen kunnen koken. 

Deelname aan de kookmiddag/avond is gratis!

Om dit te organiseren vragen wij u om te doneren
Mocht u 50 euro of meer doneren, dan nodigen wij u van harte uit om gezellig mee te komen eten.

Bedenktijd bij het kopen van een woning

De woningmarkt is overspannen. Er is veel meer vraag naar woningen dan dat er aanbod is. Het gevolg is dat veel woningen voor meer dan de vraagprijs worden gekocht. Toch blijft het voor de koper belangrijk het voorbehoud van financiering en de bedenktijd in de gaten te houden. Wij geven hierop een toelichting.

Gevoel en verstand strijden op woningmarkt om voorrang
Bij steeds meer transacties is te zien dat de uiteindelijke koopprijs van een woning (fors) boven de oorspronkelijke vraagprijs ligt. Het is goed te begrijpen dat kandidaat-kopers die keer op keer achter het net vissen in hun wanhoop soms biedingen doen die onverantwoord zijn. Onverantwoord omdat, indien ze tegen dat bod de woning “mogen” kopen, ze de financiering hiervan waarschijnlijk niet rond kunnen krijgen.

Advies: eerst lengte polsstok meten
Ons dringende advies aan iedereen die overweegt een woning te gaan kopen is om samen met ons eerst goed uit te zoeken wat het maximale bedrag is dat te financieren valt. Dat bedrag zal in de praktijk het totaal zijn van een aantal verschillende factoren, zoals:

  • Het maximale bedrag dat de bank bereid is op basis van het inkomen van een of beide partners uit te lenen;
  • Het eventuele aanwezige eigen vermogen dat kan worden ingezet om de woning te financieren;
  • De mogelijke steun die (groot)ouders willen verlenen bij de koop van de woning;
  • Eventuele beschikbare subsidieregelingen.

Het voordeel van zo’n voorinventarisatie is dat bij het bieden op een woning bekend is welk bedrag wel en niet te financieren valt. Meer bieden dan gefinancierd kan worden, leidt alleen maar tot teleurstelling en mogelijk tot forse financiële schade.

Wettelijke bedenktijd
De wetgever beschermt de koper tegen zichzelf door hem een korte bedenktijd te gunnen. De wettelijke bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt hij het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur.

Binnen deze periode kan een koper zonder nadere motivatie een beroep doen op deze bedenktijd en de koop ontbinden. Voorwaarde hierbij is dat de verklaring waarin de koper de ontbinding inroept, de verkoper bereikt vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn. De koper zal moeten kunnen bewijzen dat de verkoper deze verklaring tijdig heeft bereikt.

Aanvullende ontbindingsgronden
Naast de wettelijke bedenktijd kunnen koper en verkoper in de koopovereenkomst ook nog aanvullende bepalingen opnemen die de koper het recht geven de koop binnen een bepaalde termijn te ontbinden indien zich bepaalde situaties voordoen.

Een veel voorkomend voorbehoud is ontbindende voorwaarde bouwkundige keuring. In de kern komt deze ontbindende voorwaarde erop neer dat verkoper en koper afspreken dat de koper de overeenkomst binnen een bepaalde periode mag ontbinden wanneer uit een door een deskundige opgestelde taxatie blijkt dat de noodzakelijke kosten van herstel van gebreken en achterstallig onderhoud, een vooraf tussen koper en verkoper afgesproken bedrag te boven gaan. In de praktijk is overigens te zien dat er niet alleen snel discussies kunnen ontstaan of de kosten “noodzakelijk” zijn, maar ook of het gaat om “achterstallig onderhoud” of “verbetering/verfraaiing”.

Een ander bekend voorbehoud is het financieringsvoorbehoud. Hierbij krijgt de koper het recht de koop te ontbinden indien hij aantoont dat binnen een bepaalde periode (vaak minimaal twee weken) banken niet bereid zijn hem tegen marktconforme voorwaarden een hypothecaire lening te verstrekken die nodig is om de woning te kunnen financieren.

Voorrang voor kopers die geen ontbinding hoeven
In een markt waarin er veel meer kopers zijn dan verkopers, is te zien dat verkopers de voorkeur geven aan kopers die bereid zijn geen ontbindende voorwaarde in hun koopovereenkomst op te nemen. Dit is wettelijk toegestaan, maar het maakt veel kopers heel kwetsbaar. Het is te begrijpen dat kopers die zien dat zij anders geen kans maken om in aanmerking te komen een woning te kopen, hiertoe overgaan. Maar juist dan is het extra belangrijk om je voor de zoektocht zo goed mogelijk te laten adviseren welke koopprijs wel en niet gefinancierd kan worden.

Wel gekocht maar niet kunnen financieren
Indien de woning is gekocht zonder financieringsvoorbehoud en de koper de financiering niet kan rondkrijgen dan moet, zoals bepaald in het koopcontract, de koper vaak een boete betalen die doorgaans minimaal 10% van het koopbedrag bedraagt. Een rechter gaat er niet snel toe over een dergelijke vordering van de verkoper af te wijzen of te matigen.

Ook bij achterstallig onderhoud kan de koper worden geconfronteerd met bijvoorbeeld de gemeente of energieleveranciers die de koper verplichten op korte termijn bepaalde (kostbare) onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Kortom: laat de emotie in het koopproces niet te groot worden. Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact met een van onze kantoren op. Samen met u kunnen wij dan kijken naar een verstandige strategie om uw woonwens te vervullen.

Bron: Hypotheken.update

Zullen wij uw hypotheek eens nader bekijken?

Gedurende de looptijd van een hypotheek (meestal 30 jaar) kunnen er veranderingen optreden. Veranderingen in bijvoorbeeld de (fiscale-) wetgeving kunnen soms aanleiding zijn eens te onderzoeken of rondom uw hypotheek aantrekkelijke verbeteringen mogelijk zijn. Wij geven u hieronder een aantal voorbeelden van “verbeterpunten” die wij in de praktijk regelmatig tegenkomen.

Wel een APK voor uw auto maar niet voor uw hypotheek?
Wat wij bij een auto heel normaal vinden, een regelmatige controle, vinden veel mensen niet zo vanzelfsprekend bij een hypotheek. Ten onrechte! Wij geven u een aantal voorbeelden waarom dit “onderhoud” aan uw hypotheek voor u toch interessant kan zijn.

De waarde van uw woning is gestegen
De media berichten er veelvuldig over: De waarde van woningen blijft maar stijgen. Heeft u een eigen woning dan profiteert u daar (op papier) ook van mee. Waarschijnlijk ziet u een deel van die waardestijging terug in de WOZ-beschikking die u onlangs heeft ontvangen of binnenkort ontvangt. Het is dan interessant om te kijken of u op dit moment een hypotheek heeft waarbij de bank bereid is de rente die u over uw lening betaalt, iets te laten dalen omdat door de stijging van de waarde van de woning het risico voor de bank kleiner is geworden.

Voordelig lenen voor verduurzamen van de woning
Misschien wilt u uw woning verduurzamen. Naast een bijdrage aan het klimaat kunnen bepaalde maatregelen het leefcomfort en de waarde van de woning verhogen. Mogelijk dat zelfs de totale woonlasten door bepaalde maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen dalen. Er zijn verschillende banken die maatregelen om te verduurzamen tegen gunstige voorwaarden willen financieren. Ook zijn er soms subsidieregelingen of mogelijkheden voor restitutie van BTW.

Rente is laag. Oversluiten kan veel voordeel opleveren
De rente voor nieuwe leningen is op dit moment laag. Heeft u een lening waarvoor u een hogere rente betaalt, dan is het verstandig om te onderzoeken of het oversluiten van de bestaande lening naar een nieuwe lening u financieel voordeel oplevert. Dat vereist enig rekenwerk. Naast direct financieel voordeel kan een extra voordeel zijn dat u voor een heel lange tijd (bijvoorbeeld 20 of 30 jaar) de rente kunt vastzetten op het huidige lage niveau. Dat geeft u voor een heel lange tijd de zekerheid dat u lage woonlasten zult hebben.

Negatieve rente betalen of aflossen op uw hypotheek
Steeds meer banken gaan ertoe over om vanaf een bepaald niveau over spaargeld een negatieve rente te rekenen. In plaats dat u rente krijgt moet u over spaargeld een vergoeding van bijvoorbeeld 0,5% betalen. Op dit moment liggen de grenzen waarbij banken deze negatieve rente rekenen nog op een relatief hoog niveau. Maar de verwachting is dat dit in de komende maanden zal dalen. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld bij een spaarsaldo van meer dan €100.000,- al over het meerdere een rente moet betalen in plaats van te ontvangen. Beschikt u over veel spaargeld en heeft u ook een hypothecaire lening dan is te overwegen om een deel van de hypotheeklening vervroegd af te lossen. Of dit verstandig is, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie en wensen voor de toekomst.

Wij lopen uw hypotheek graag even door
Wij hebben u enkele voorbeelden gegeven waarnaar wij bij een periodieke controle van een hypotheek kijken. Wilt u dat wij ook úw hypotheek doornemen op de belangrijkste controlepunten? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij maken dan graag een afspraak met u.

Bron: Hypotheken.update

Workshop veilig internet bankieren

(download hier de online folder)

In de laatste jaren is er een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan, namelijk internet fraude. En waar het voorheen alleen gebeurde bij grote bedrijven, hebben de criminelen nu ook ‘’de gewone’’ mens zoals ons in het vizier.

Door gebruik te maken van What’s App, sociale media als Facebook en via uw e-mailaccount kunt u slachtoffer worden van bijvoorbeeld Phishing.

Ook zien we steeds vaker phishing via Marktplaats. Er wordt via een Marktplaats-advertentie contact gezocht en verzocht op een link te klikken om een verificatieoverboeking te doen. Dit gebeurt op een valse website. Met de ingevulde gegevens wordt een nieuwe mobiele app geactiveerd. Oplichters kunnen ook vragen om identiteitsbewijzen om er zeker van te zijn dat een koper betrouwbaar is, deze moet u nooit meesturen.

Een andere vorm van oplichting waar u de laatste tijd waarschijnlijk ook in uw directe omgeving mee te maken heeft gehad, is oplichting door een ‘’bekende’’ via What’s App. Via What’s App wordt contact gezocht met een slachtoffer, zogenaamd door een familielid of bekende met een nieuw nummer. Er wordt vervolgens gevraagd om rekeningen te betalen, uiteraard ten gunste van de fraudeur. Belangrijk is dat u altijd eerst contact op neemt met de bekende via het vertrouwde telefoonnummer.

Wij begrijpen heel goed dat er angst ontstaat. Is de e-mail die wij u sturen wel echt afkomstig van ons. Moet u dat sms’je nu wel of niet openen op uw telefoon. Hoe komt het dat de oplichters weten wie mijn nichtje is?

Als adviseur bij u in de buurt willen wij u hier graag bij helpen. Daarom bieden wij vanaf nu de mogelijkheid om, geheel Coronaproof, bij ons een workshop veilig bankieren te volgen. De workshop wordt u vanuit de RegioBank aangeboden en vindt bij ons op kantoor plaats.

In deze workshop vertellen wij u en eventueel uw partner over de verschillende vormen van internet fraude en hoe u deze kunt herkennen. Ook geven wij u handige tip & tricks en foldermateriaal mee over hoe u bijvoorbeeld kunt controleren of een e-mailbericht een vals bericht is.

Wilt u graag deze workshop volgen? Klik op deze link en maak gemakkelijk een afspraak. Dan nemen wij dezelfde dag nog contact met u op.

Groet, 
Team Theussing Hypotheken & Verzekeringen

RegioBank opnieuw hoogste waardering volgens onderzoek van de Consumentenbond

Op 7 september heeft de Consumentenbond de resultaten van de Bankenmonitor 2020 gepubliceerd. Met een 9,4 komt RegioBank het beste uit de bus, in het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van de Consumentenbond. Dit is de vierde keer op rij dat RegioBank op de eerste plek eindigt.

De Consumentenbond vraagt jaarlijks aan consumenten wat ze van hun bank vinden. Dit jaar werd ruim 11.000 consumenten gevraagd hun oordeel uit te brengen aan de hand van vier categorieën. RegioBank scoort op alle fronten het hoogste cijfer. Een 9,4 voor de algemene tevredenheid, een 8,7 voor service én voor internet- en mobiel bankieren en een 8 voor de kosten.

RegioBank viert dit jaar haar honderdjarige bestaan, waarvoor in 1920 de basis werd gelegd met de oprichting van de CVB-bank. Inmiddels heeft RegioBank circa 500 vestigingen verspreid over heel Nederland. Volgens ons (Theussing Hypotheken & Verzekeringen) voelt het daarom extra bijzonder om weer verkozen te worden tot bank met de hoogste tevredenheid. “Ik ben enorm trots op dit resultaat. Het laat zien dat onze missie om dichtbij en in de buurt te bankieren aanslaat. Onze app behoort tot één van de modernste mobiel bankieren apps. Ik ben blij dat consumenten dat ook weten te waarderen naast het persoonlijk contact.”


Zie de website van de Consumentenbond voor achtergrond informatie.

ZILVERVLOOT, SPAREN VOOR UW (KLEIN)KIND!

Kosten€ 0,- (0%)
Rente1% per jaar met een max. van 10%
Transactiekosten€ 0,-
Er zijn geen bijkomende kosten, het openen van een Zilvervloot Spaarrekening is kosteloos. Ook zijn er geen transactiekosten en krijgt u per jaar 1% rente. Theussing Hypotheken en Verzekeringen, Gronausestraat 1233, 7534 AJ Glanerbrug

Wordt u binnenkort ouder of misschien wel opa of oma? Dan zit u nu waarschijnlijk enkel te denken aan al die leuke kleertjes en of er wel genoeg luiers in huis zijn. Maar ook de toekomst is belangrijk en alle kinderen hebben dromen. Kleine en grote toekomstdromen. Wat gaat uw kind doen als het groot is? Met Zilvervloot Sparen helpt u de dromen van uw kind waarmaken.

Terwijl uw (klein)kind opgroeit, zet u een mooi bedrag opzij. Naast de variabele rente krijgt uw kind een bonus over de inleg van 1% per volledig spaarjaar. Met een maximum van 10%.

Een bonus voor sparen

Sparen voor uw kind, dat belonen wij. Voor elk volledig spaarjaar krijgt uw kind 1% bonus over de inleg die dan nog op de rekening staat. Deze bonus kan oplopen tot maximaal 10% bij tien jaar sparen. Let op: een spaarjaar begint bij ons op de dag dat u de rekening opent.

Rekenvoorbeeld

Stel: u opent Zilvervloot Sparen op de dag dat uw kind wordt geboren. En u spaart achttien jaar lang het maximale bedrag van € 600 per jaar. U neemt tussendoor geen geld op. Dan heeft u na achttien jaar € 10.800 gespaard. Uw kind krijgt hierover de maximale bonus van 10%. Dat is € 1.080. Daarnaast ontvangt u jaarlijks rente over uw gespaard bedrag.

Opent u Zilvervloot Sparen als uw kind tien jaar is? Dan kunt u nog zeven jaar sparen. Legt u elk jaar € 600 in en neemt u geen geld op? Dan heeft u na zeven jaar € 4.200 gespaard. Uw kind krijgt een bonus van 7%. Dat is € 294. Daarnaast ontvangt u jaarlijks rente over uw gespaard bedrag.

Rekening openen

Zilvervloot Sparen kunt u openen tot de 16e verjaardag van uw kind en stopt altijd op de 18e verjaardag. Voor elk kind mag u 1 Zilvervloot Sparen openen. Als ouder(s) of verzorger(s) kunt u Zilvervloot Sparen openen bij een Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Wilt u Zilvervloot Sparen gebruiken voor uw kleinkind? Ook dat kan. U kunt als grootouder de spaarrekening alleen niet zelf openen, dat moet(en) de ouder(s) of verzorger(s) doen.

Geld opnemen

Wilt u geld opnemen van de spaarrekening? Dat kan de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. U regelt het bij uw Zelfstandig Adviseur of zelf online in Mijn RegioBank. Let op: neemt u tussentijds geld op, dan krijgt u over dit bedrag geen bonus.

Bovendien geldt dat u niet meer dan €600 in een jaar kunt overboeken naar Zilvervloot Sparen. U spaart dus alleen maximaal als u tussendoor geen geld opneemt.

Een voorbeeld: In februari boekt u € 400 over naar Zilvervloot Sparen. In mei neemt u € 100 op. U mag dan nog maar € 200 overboeken in dat jaar. U kunt dat jaar dan maximaal € 500 sparen (€ 400 + € 200 – € 100).

Leer uw kind stap voor stap met geld omgaan

Naast Zilvervloot Sparen kunt u uw kind met JongWijs helpen om te leren wat goed sparen en verstandig uitgeven is. JongWijs is een speciaal pakket dat meegroeit met uw kind. U regelt alles gemakkelijk in één bezoek.

Bron: RegioBank

Wilt u een zilvervloot spaarrekening voor uw (klein)kind openen?

Hoe financiert u duurzaam wonen?

Duurzaam wonen is goed voor uw energierekening, maar voor het zover is moet u vaak eerst geld investeren. Want aan grote energiebesparende maatregelen, zoals goede isolatie van uw woning en zonnepanelen, hangt een prijskaartje.
U kunt dit op verschillende manieren financieren. Welke manier het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u de mogelijkheden hoe u dit kunt financieren.

Energiebespaarlening
Een energiebespaarlening is bedoeld voor particuliere huizenbezitters. U kunt hier tot € 25.000 lenen, met een looptijd van 7, 10 of 15 jaar. Het voordeel van een energiebespaarlening is dat u vaak lagere rente betaalt dan bij een persoonlijke lening en dat u geen advieskosten betaalt of langs de notaris hoeft. Uw rentepercentage hangt af van uw gekozen looptijd. Een nadeel is dat uw rente misschien niet aftrekbaar is. Dit kunt u navragen bij de Belastingdienst of een belastingadviseur. Kijk op energiebespaarlening.nl of u gebruik kunt maken van deze lening.

Spaargeld
Veel mensen gebruiken het liefst hun eigen spaargeld om hun huis energiezuiniger te maken. Als u besluit uw spaarvarken stuk te slaan, is het wel verstandig om niet al uw spaargeld te gebruiken. Een buffer voor onverwachtse tegenslagen is altijd verstandig. Met de bufferberekenaar van het Nibud berekent u of u genoeg achter de hand hebt.

Tip
Check van tevoren of u recht heeft op subsidie voor energiebesparende maatregelen.

Hypotheek
Koopt u binnenkort een nieuw huis? Dan kunt u dit meteen energiezuiniger maken. Hiervoor kunt u tot € 9.000 extra lenen bovenop uw hypotheek. U kunt tot 106% van de marktwaarde van uw nieuwe huis lenen. Goed om te weten: door uw hypotheek te verhogen, kunt u wel in een andere tariefgroep met een hogere rente terechtkomen.

Bestaande hypotheek verhogen
Wilt u uw bestaande hypotheek verhogen? Dan kan het zijn dat u opnieuw advies- en notariskosten moet betalen. In dat geval is een Energiebespaarlening of een Duurzaamheidslening vaak voordeliger. Vraag uw hypotheekadviseur naar alle voorwaarden.

Slimme bespaartips
Ook zonder een grote investering kunt u behoorlijk besparen op uw energiekosten. Door wat gewoontes aan te passen, bespaart u al snel € 250 per jaar. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld.

Duurzaamheidslening
Bij een duurzaamheidslening leent u geld bij uw eigen gemeente, vaak tegen een aantrekkelijke rente. De lening is speciaal bedoeld om energiebesparende maatregelen voor uw huis te financieren. Met een duurzaamheidslening kunt u tussen de € 2.500 en € 25.000 lenen, met een looptijd van 10 tot 15 jaar. Goed om te weten: de rente van deze lening is soms aftrekbaar. Dit kunt u navragen bij de Belastingdienst of een belastingadviseur.

Benieuwd of uw gemeente een duurzaamheidslening aanbiedt? Kijk dan hier.

Bron: RegioBank