De risico’s van klimaatverandering kunnen voor woningbezitters aanzienlijk zijn. Het positieve verhaal is dat deze breed onderkend worden. Dit biedt mogelijkheden om de effecten van deze risico’s (tijdig) op te vangen.

Klimaatrisico’s

Het veranderende klimaat, wereldwijd heeft ook in Nederland gevolgen. Wij moeten rekening houden met meer uitersten: heel natte periodes zullen worden afgewisseld door juist heel droge, warme periodes. Ook moeten wij rekening houden met een stijging van de zeespiegel en met het risico dat er in korte tijd veel extra water door onze rivieren moet worden afgevoerd.

Wateroverlast neemt toe

In bepaalde gebieden van Nederland zal door de verandering van het klimaat het risico van overstromingen toenemen. Dit risico wordt al langer onderkend en op veel plaatsen wordt al vele jaren hard gewerkt om het risico van overstroming te beperken. Dijken worden verhoogd en versterkt en er komen steeds meer overloopgebieden waardoor rivieren die te veel water moeten afvoeren tijdelijk worden ontlast. Over het algemeen zijn deskundigen het erover eens dat voor de komende decennia het risico van overstromingen in Nederland “beheersbaar” is. Dit betekent niet dat er nooit overstromingen zullen plaatsvinden, maar het effect hiervan zal relatief beperkt zijn. Nederland zal niet opeens “onder water” komen. Wel is het goed om als huiseigenaar te beseffen dat wanneer zeedijken of de dijken van de grote rivieren toch zouden doorbreken, en er schade aan particuliere woningen ontstaat, deze schade op dit moment meestal niet door particuliere verzekeraars van de woning en inboedel wordt vergoed.

Schade aan funderingen

Ernstiger is de schade die aan funderingen van woningen kan optreden. Door de afwisselende periodes van droogte en veel regen gaat de grond in delen van Nederland vaker sterk krimpen en weer uitzetten. Dit kan effect hebben op de funderingen van woningen. Naast het klimaat kan ook door andere oorzaken de ondergrond minder stabiel worden. Bijvoorbeeld door de aardgaswinning in het Noorden en de voormalige mijnbouw in het Zuiden.


De overheid heeft een site met uitgebreide informatie over de risico’s. Op deze site kun je op een kaart van Nederland snel zien in welke gebieden een verhoogd risico bestaat. Je kunt de site hier bekijken.

Oriënteer je goed

Overweeg je een woning te kopen, kijk dan ook naar het risico van eventuele toekomstige schade aan de fundering van deze woning. Vooral woningen die zijn gebouwd voor 1970 en rusten op houten palen lopen extra risico.

Total Views: 105 ,

Vergelijkbare berichten