Wat de meeste hypotheekbezitters niet beseffen is dat de hypotheekrente-aftrek “tijdelijk” is. 2031 wordt in dit opzicht voor een aantal hypotheekbezitters een belangrijk jaar.

Hypotheekrenteaftrek

Nederland kent de zogenaamde “hypotheekrenteaftrek”. Dit betekent dat de rente die je betaalt over de hypotheek van de woning die je gebruikt om zelf in te wonen, in mindering mag brengen op je bruto inkomen. Concreet houdt dit in dat de fiscus daardoor meebetaalt aan een deel van de rente die jij betaalt voor jouw hypotheek. Jouw netto woonlasten zijn daardoor lager dan wanneer deze hypotheekrenteaftrek niet zou bestaan. Deze fiscale regeling bestaat in de meeste landen niet. Maar in Nederland dus wel. 

Maximaal 30 jaar

Sinds 2001 mag de rente op een hypotheek die voor de eigen woning is aangegaan, maximaal 30 jaar in mindering op het bruto-inkomen worden gebracht. Had je in 2001 een hypotheek dan eindigt het recht op hypotheekrenteaftrek dus in 2031. Ben je sinds 2001 verhuisd dan loopt de 30-jaarstermijn gewoon door voor het hypotheekbedrag dat de eigenwoningbezitter in 2001 al had. Heb je na dat jaar de hypotheek verhoogd dan gaat voor het hogere gedeelte vanaf dat moment de 30-jaarstermijn weer opnieuw gelden.


Lastiger wordt het wanneer je in 2001 een hypotheek had, vervolgens de woning hebt verkocht en tijdelijk bent gaan huren of in het buitenland bent gaan wonen. Voor die periode dat je geen gebruik hebt gemaakt van de hypotheekrenteaftrek wordt deze “opgeschort”. Dat kan dus betekenen dat je, hoewel je al in 2001 een hypotheek had, door deze opschorting, ook na 2031 nog een aantal jaren recht hebt op hypotheekrenteaftrek.

2031 jaar van de waarheid

Vanaf 2031 is het voor het eerst dat de 30-jaarstermijn is verstreken voor leningen die zijn afgesloten vóór 2001. Voor woningbezitters met een dergelijke hypotheek is het goed om zich tijdig te oriënteren wat het einde van hun hypotheekrenteaftrek financieel voor hen gaat betekenen. Mogelijk dat de maandelijkse netto woonlasten gaan stijgen. Wij hebben nu nog een aantal jaren te gaan voor het zover is. Dit biedt de mogelijkheid om in rust een aantal mogelijke alternatieven te bekijken om deze hogere woonlasten financieel op te vangen.

Vergelijkbare berichten