Wij adviseren altijd om regelmatig te controleren of de hypotheek die je in het verleden hebt afgesloten nog wel goed aansluit bij jouw actuele situatie. In dit artikel noemen wij een aantal punten waarom het verstandig is om deze te controleren.

Op het moment van afsluiten

Wanneer je een hypotheek afsluit, gaat daar een uitgebreid adviestraject aan vooraf. Jouw adviseur zal veel vragen stellen over je situatie en je wensen. Op basis daarvan zal hij of zij een verkenning in de markt doen en uiteindelijk een hypotheekvorm voorstellen van een bank waar de lening wordt aangevraagd. Als het goed is, zal de hypotheek die dan tot stand komt goed aansluiten bij jouw situatie op dat moment.

Maar veranderingen ontstaan

Nadat de hypotheek is afgesloten ga je fijn wonen en leven. Onvermijdelijk gaan dingen dan echter ook veranderen. Er komen nieuwe fiscale regels, banken veranderen hun voorwaarden en ook in jouw leven veranderen misschien dingen. Dan komt er een dag dat je hypotheek niet meer echt lekker past. Door met enige regelmaat, bijvoorbeeld eens in de drie of vijf jaar, je hypotheek op een aantal punten na te lopen kan je dat moment vóór zijn. Wij noemen een aantal punten waarop je kunt letten.

  • Doordat je maandelijks een deel van je lening aflost en doordat misschien de waarde van jouw woning hoger is geworden, verandert de verhouding van de schuld tegenover de waarde van de woning. Naarmate de schuld een lager percentage uitmaakt van de actuele waarde van de woning, kan dat voor de bank reden zijn een lagere rente over de lening te berekenen. Je moet dit echter bij sommige banken wel zelf aanvragen. Deze banken doen dat niet automatisch.
  • Belangrijk is dat, ook wanneer een van de kostwinners komt te overlijden, de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Het is verstandig om periodiek te kijken naar de vraag: wat hebben wij financieel nodig om in de woning te kunnen blijven wonen, wanneer…..
  • In het verlengde van de hypotheek heb je vaak aanvullende levens- en schadeverzekeringen afgesloten. Bijvoorbeeld een brand- en inboedelverzekering. Op de verzekeringsmarkt is er een stevige concurrentie. Deze kan leiden tot betere voorwaarden of gunstigere premies. Ook dit is zinvol om periodiek te bekijken.
  • Misschien heb je nu een fantastisch lage rente die nog voor 20 jaar vaststaat. De vraag is dan wel of je nog 20 jaar in deze woning wilt blijven wonen, dan wel dat je toch speelt met de gedachte in de komende jaren te verhuizen. Als dat zo is, dan is het van belang te weten of je de hypotheek mag “meeverhuizen”. Dit wil zeggen dat wanneer je voor de nieuwe woning weer een hypotheek afsluit, je over de komende 20 jaar dezelfde rente gaat betalen als je nu betaalt. Of betekent oversluiten dat je direct over de hele, nieuwe lening de huidige marktrente moet betalen? Je kunt dat maar beter weten voordat je plannen maakt.

Zo zijn er vaak nog meer punten die zinvol zijn om periodiek aandacht te geven. Heb je interesse om jouw bestaande hypotheek eens “af te stoffen” en ons eens te laten bekijken of alles nog past bij jouw huidige situatie? Maak gerust een afspraak met ons kantoor.

Total Views: 104 ,

Vergelijkbare berichten