Het is geen gemakkelijk onderwerp om bespreekbaar te maken. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Wat is de situatie van beide partners indien de relatie eindigt?

Aantal huwelijken daalt

Wanneer je in het huwelijk treedt, dan geeft de wetgever aan beide partners bepaalde rechten die gelden wanneer het huwelijk onverhoopt mocht stranden. Die bescherming is overigens niet compleet in de zin dat de scheiding op financieel gebied altijd “eerlijk” verloopt.

Steeds meer mensen hebben een relatie met elkaar zonder dat er sprake is van een huwelijk. In dit geval laat de wetgever het aan de partners over om zelf een regeling te treffen voor de situatie dat de relatie eindigt. Regelen partners niets dan kunnen ook hier de consequenties van het beëindigen van de relatie voor elk van de partners totaal verschillend zijn.

Einde relatie is geen zeldzaamheid meer

Het is nog steeds een mooi idee: je kiest voor elkaar voor het leven. De realiteit is toch anders. Meer dan één op de drie huwelijken strandt in een tussentijdse beëindiging van de relatie. Dit percentage is bij ongehuwde partners nog hoger. Waar wij bij de financiering van de aankoop van een woning als vanzelf wél aandacht besteden aan de vraag of de woonlasten nog opgebracht kunnen worden indien een van de partners werkloos of arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden, vinden wij het allemaal veel lastiger om ook te praten over de vraag hoe dit zit bij beëindiging van de relatie.


Positie van de vrouwelijke partner is vaak slecht

In meer dan 50 % van de relatiebeëindigingen is de financiële positie van de vrouw (veel) slechter dan die van de mannelijke (ex) partner. Bijvoorbeeld omdat de vrouwelijke partner een aantal jaren uit het arbeidsproces is geweest om voor de kinderen te zorgen. Of omdat zij minder uren werkt dan de mannelijke partner met daardoor minder carrièrekansen en een minder florissante loonontwikkeling en daarmee dus bij een scheiding minder middelen om een woning te financieren. Ongelijk inkomen en arbeidsverleden leiden vervolgens ook nog tot verschillende pensioenuitkeringen. Hoe oneerlijk ook: het zijn vaak de vrouwelijke partners die door een relatiebeëindiging financieel de grootste klappen krijgen.

Eerlijke beëindiging van de relatie is te regelen

Een financieel eerlijke beëindiging van de relatie is goed te regelen. Zeker wanneer geen sprake is van een huwelijk, zou het eigenlijk niet meer dan normaal moeten zijn dat partners dit, juist op het moment dat de relatie nog goed is, regelen. Op dat moment zullen beide partners het immers niet meer dan eerlijk vinden dat er een gelijkwaardige regeling wordt afgesproken. Een verstoorde relatie maakt het vaak veel lastiger om tot een eerlijke regeling te komen.

Wanneer wij met jullie praten over de financiering van een woning dan is de kans groot dat wij op enig moment tijdens het gesprek ook aandacht voor dit “risico” vragen. Weet dan dat dit niet zo is omdat wij twijfelen aan de duurzaamheid van jullie relatie. Maar wel omdat wij weten dat je veel problemen kunt voorkomen door consequent aandacht te besteden aan de vraag: wat als de relatie door welke oorzaak dan ook eindigt?

Total Views: 110 ,

Vergelijkbare berichten