Gebruik door verschillende organisaties en voor verschillende doelen

De vastgestelde WOZ-waarde wordt op verschillende manieren gebruikt. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde bijvoorbeeld voor de onroerendzaakbelasting en soms voor de rioolheffing. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, erfbelasting en verhuurdersheffing. Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde weer voor de watersysteemheffing.

2023: Gemiddelde stijging WOZ 16,4 %

Het CBS heeft bekend gemaakt dat de gemiddelde WOZ-waarde per 1 januari 2023 maar liefst 16,1 % hoger was dan het jaar daarvoor. In de praktijk betekent dit vrijwel altijd dat het bedrag dat aan verschillende belastingen betaald moet worden ook stijgt. Hoewel 16,4 % al fors is, kan het altijd nog erger. In de gemeente Lelystad steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met maar liefst 26,3 %! Hoewel wij zullen moeten afwachten hoe dit jaar verloopt, verwachten veel deskundigen voor 2024 een lagere stijging van de WOZ-waarde welke wordt geschat op tussen de 2% en 4 %. Benieuwd naar de WOZ- waarde van jouw woning? Die kan je snel vinden via de volgende link https://www.wozwaardeloket.nl

Lasten hoeven niet omhoog

Zoals aangegeven gebruiken verschillende overheidsorganen de WOZ-waarde als grondslag voor belastingheffing. De praktijk laat zien dat een hogere WOZ-waarde bijna altijd leidt tot hogere belastingen en heffingen. Maar dat hoeft niet. Een gemeente kan ervoor kiezen om bij een sterke stijging van de WOZ-waarde in een gemeente de percentages te verlagen die worden gebruikt om belastingen of heffingen te berekenen.

En het positieve nieuws?

In de intro gaven wij aan dat er misschien ook iets positiefs is te vertellen. Uiteraard willen wij deze belofte nakomen. Heb je een hypothecair krediet dan kan het zijn dat je recht hebt op een “iets” lagere hypotheekrente. Veel banken kennen namelijk verschillende rentetarieven voor het verschil tussen de waarde van jouw woning en het restant van jouw lening. Doordat je misschien maandelijks al een deel van jouw lening aflost wordt dit verschil samen met een stijging van de WOZ-waarde snel groter. Wij zoeken graag voor jou uit of in jouw situatie je recht hebt op een iets lagere rente dan je nu betaalt. Bel ons gerust dan zoeken wij het voor jou uit.

Vergelijkbare berichten