Wanneer zich de gelegenheid voordoet een stuk grond te kopen waarop gebouwd mag worden hebben wij niet alleen gesprekken over de financiering van de aankoop van de grond, maar ook over de woning die je op dit stuk grond wil bouwen. Waarom dat niet altijd even makkelijk is, vertellen wij je hieronder.

Dat ene stukje grond

Een stuk grond waarop je mag bouwen vertegenwoordigt vaak een aanzienlijke waarde en wordt meestal via een hypotheek gefinancierd. De koper heeft op dat moment vaak al een woning waarop een hypothecair krediet rust. De gedachte is dan om de eigen woning pas te verkopen als de nieuwe woning klaar is voor bewoning. Tijdelijk zijn er dus twee hypotheken nodig, namelijk éen voor zijn eigen woning en éen voor de aan te kopen grond.

En dan de bouw van de woning

Voor de bouw van de woning moet vervolgens vaak ook weer een financiering worden afgesloten. Je kan echter niet zomaar naar de bank om een lening te vragen voor de financiering van de bouw van “een” woning. De bank zal dan allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld of je al een vergunning van de gemeente hebt. Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet je een ontwerp hebben, waarvoor je meestal een architect moet inschakelen. Maar dan ben je er nog niet.

Je kan ook te maken krijgen met bezwaren van belanghebbenden die zich verzetten tegen de bouw zoals je die voor ogen hebt. Dat levert altijd vertraging en kosten op. De bank zal ook een offerte willen zien van de kosten die de aannemer gaat rekenen voor de bouw van de woning zoals je die met de architect bent overeengekomen. Je voelt al aan dat dit allemaal de nodige tijd gaat kosten.

Onderweg forse risico’s

Een traject van architect tot oplevering van het pand kan gemakkelijk anderhalf tot twee jaar duren. Al die tijd heb je, in ons voorbeeld, drie hypothecaire leningen nodig: éen van de bestaande eigen woning, éen voor de aankoop van de grond en éen voor de financiering van de bouw van jullie woning. In deze periode van bijvoorbeeld twee jaar kunnen er zich allerlei onverwachte ontwikkelingen voordoen. De rente over de laatste twee hypothecaire leningen kan bijvoorbeeld onverwacht sterk stijgen. In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat consumenten tijdens het bouwproces begonnen met een rente van 1,2 % om te eindigen met een rente van boven de 5 %! Ook kunnen de kosten van bouwmaterialen en arbeid door allerlei oorzaken plotseling sterk stijgen. De meeste aannemers bedingen in hun voorwaarden dat zij deze kosten, ook nadat de bouw is gestart, mogen doorbelasten.

Lasten kunnen fors oplopen

Hoe langer het bouwtraject duurt hoe hoger de kosten worden. Worden de kosten te hoog dan kan de situatie ontstaan dat je op enig moment tot de conclusie komt dat het project financieel niet meer haalbaar is. Zo’n uitkomst is niet alleen emotioneel heftig, maar ook financieel zal dit vaak betekenen dat je er fors bij inschiet.

Bouwen? Laten wij de tijd nemen om alles goed door te nemen

Ons dringende advies is om, wanneer je erover denkt om een eigen woning te bouwen, in zo een vroeg mogelijk stadium met ons in gesprek te gaan. Liefst nog voordat je een concrete bouwkavel op het oog hebt. Wij kunnen dan goede adviezen geven waar je in het verdere proces op moet letten en hoe je bepaalde risico’s kan beperken. Bouwplannen? Bel ons op voor een afspraak. Wij nemen graag de tijd voor je!

Total Views: 121 ,

Vergelijkbare berichten