Veel kopers van een woning hebben in het verleden een zogenaamd “aflosvrij” hypothecair krediet afgesloten. Heb jij ook zo’n hypotheek, of is een deel van jouw hypotheek aflosvrij? Lees dan deze informatie.

Verkeerde naam

De naam “aflosvrije hypotheek” is een naam die tot misverstanden kan leiden. Want ook de lening onder de naam “aflosvrije hypotheek” moet op enig moment gewoon terugbetaald worden aan de bank. Bij een gewone hypotheek betaal je per maand de rente en los je per maand een deel van de schuld van de lening af. Gebruikelijk is dan dat na 30 jaar de schuld helemaal is afgelost.         

Aflossing op het eind van de lening

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je per maand alleen de rente over de lening. Je lost echter niet maandelijks op de lening af. Dat doe je in één keer op het moment dat de looptijd van de hypotheek, vaak 30 jaar, is afgelopen. Het voordeel van deze hypotheekvorm is dat de woonlasten per maand lager zijn. Immers per maand betaal je alleen de rente, maar niet de aflossing.

Hoe betaal je de totale lening terug?

Uitgangspunt is dat je op het eind van de looptijd van de lening de schuld in één keer moet terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld omdat je in al de jaren dat je in de woning hebt gewoond, hebt gespaard. Of omdat je tegen de tijd dat de lening moet worden terugbetaald bepaalde bezittingen, bijvoorbeeld een eigen onderneming, verkoopt.

Doorrollen van de lening

Wat in de praktijk meestal gebeurt is dat de hypotheekbezitter, zodra de looptijd van de hypotheek zijn einde nadert, voor een nieuwe periode een nieuwe, aflosvrije hypotheek afsluit. Met de nieuwe lening los je dan de oude lening af. Ooit zal ook die nieuwe lening moeten worden afgelost. Dit kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld doen uit de opbrengst van de verkoop van de woning nadat de langstlevende partner is overleden.

Banken moeten strengere eisen stellen

De Nederlandsche Bank en Europese Centrale Bank voeren een beleid waarbij banken gedwongen worden kritischer te worden of zij bij het einde van de looptijd van een aflosvrije hypotheek “automatisch” een nieuwe, aflosvrije hypotheek willen verstrekken.

Om te bepalen of de bank na afloop van de looptijd van de oude hypotheek opnieuw een aflosvrije hypotheek mag en wil verstrekken zal steeds meer getoetst worden aan het inkomen van de consument op dat moment en het vooruitzicht op het inkomen in de jaren daarna. Die toetsing kan negatief uitvallen indien het inkomen van de consument op dat moment of binnen enkele jaren alleen bestaat uit AOW en een klein pensioen.

Tijdig overleg is nodig en wenselijk

Bezit je een aflosvrije hypotheek dan hoef je echt niet meteen in paniek te raken. Maar het is wel belangrijk om op tijd met ons te overleggen hoe de financiering geregeld kan worden op het moment dat de looptijd van de huidige, aflosvrije hypotheek afloopt.


Hoe eerder wij samen hierover praten hoe meer oplossingen er waarschijnlijk mogelijk zijn. Wees dus verstandig en neem contact met ons op wanneer je beschikt over een aflosvrije hypotheek die bijvoorbeeld binnen 10 jaar zijn einde van de looptijd bereikt.

Vergelijkbare berichten