Je hebt een fijne woning. Maar je krijgt de kans om de woning van jouw dromen te kopen. Er is echter een probleem. De verkoper wil niet wachten en jouw huidige woning is nog niet verkocht. Is er een oplossing? Ja die is er. Wel een die om een goed advies vraagt.

Bestaande hypotheek eindigt bij verkoop van de woning

De meeste mensen die een woning kopen financieren deze aankoop via een hypothecaire geldlening waarover je rente betaalt. Met de bank heb je afspraken gemaakt voor hoeveel jaar deze rente “vast” staat. De lening eindigt wanneer je de openstaande schuld volledig hebt afgelost. In alle hypotheekovereenkomsten eisen banken dat bij verkoop van de woning de bestaande hypotheekschuld volledig moet worden afgelost. Bij verkoop van de woning eindigt dus de hypotheek.

Koop nieuwe woning zonder dat oude woning is verkocht

Wanneer je een nieuwe woning koopt, dan zal je op dat moment de verkopers de koopsom moeten betalen waarvoor je waarschijnlijk ook weer een (nieuwe) hypotheek moet afsluiten. Wanneer jouw “oude” woning nog niet is verkocht, betekent dit dat je op dat moment twee hypotheekschulden hebt. Opgeteld vormt dit, tijdelijk, een flinke schuld.

Banken zijn soms bereid overbruggingskrediet beschikbaar te stellen

Banken mogen van de wet niet meer aan hypothecair krediet uitlenen dan waarvan is vastgesteld dat de consument de lasten kan dragen. De meeste mensen hebben onvoldoende inkomen om de lasten van twee hypothecaire leningen permanent te dragen.  De wet staat banken echter onder voorwaarden toe om juist in de situatie dat de oude woning nog niet is verkocht en de nieuwe woning al wel gefinancierd moet worden, tijdelijk een overbruggingskrediet ter beschikking te stellen.

Rente over overbruggingskrediet

Bij een overbruggingskrediet is in essentie de gedachte dat de oude woning snel verkocht zal worden en daarmee de oude hypotheek wordt afgelost. Vervolgens heeft de koper van de nieuwe woning dan alleen nog de nieuwe hypotheek waarvan hij de lasten voldoende kan dragen.

Over het overbruggingskrediet moet je wel rente betalen. Tijdelijk heb je dus de situatie dat je rente betaalt over je oude hypotheek, rente over het overbruggingskrediet en rente over jouw nieuwe hypotheek.

Hoe snel wordt de oude woning verkocht?

Of de rentes over de drie leningen draagbaar zijn vereist goed advies. In onze praktijk zien wij vaak dat mensen erg optimistisch zijn over de snelheid waarmee de oude woning verkocht zal worden. Vindt die verkoop inderdaad heel snel na aankoop van de nieuwe woning plaats dan zal er vaak weinig aan de hand zijn. De rentes over de drie leningen kunnen worden betaald.

Er kunnen zich echter altijd onvoorzienbare omstandigheden voordoen waardoor de verkoop van de oude woning veel langer duurt dan was voorzien. Denk aan dat er opeens verdenkingen kunnen zijn dat een aantal woningen, waaronder de jouwe, op “gifgrond” is gebouwd, waardoor de prijs die kopers willen betalen, zolang de situatie onduidelijk is, veel lager is dan waarmee je gerekend had. Het overbruggingskrediet kan daardoor veel langer nodig zijn dan oorspronkelijk gedacht. Over die hele, extra periode zal je dan wel de rente over die lening moeten betalen.

Wel of geen variabele rente

Sluit je een hypothecair krediet dan spreek je met de bank de periode af waarvoor de rente vaststaat. Op dit moment kiezen veel kopers voor een periode van 10 jaar. Maar een paar jaar geleden toen de hypotheekrente lager was dan nu, was 20 jaar de meest gekozen duur.

Ook over het overbruggingskrediet kan je met de bank een “vaste rente” afspreken voor de periode dat je het overbruggingskrediet nodig hebt. Maar je kan ook voor een “variabele rente” kiezen. Dit betekent dat, afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkten, deze elke maand hoger of lager kan worden. In het afgelopen jaar hebben wij gezien dat de rente heel snel kan stijgen. Heb je gekozen voor een variabele rente dan zie je op zo’n moment jouw lasten snel en sterk stijgen.

Goed advies is echt belangrijk

Neem geen onverantwoorde risico’s, maar laat je heel goed adviseren wanneer je overweegt een overbruggingskrediet af te sluiten. Op zichzelf is dit in bepaalde situaties een prima oplossing om jouw woonwensen te realiseren, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Die risico’s kan je sterk verminderen door je goed door ons te laten adviseren.

Vergelijkbare berichten